Билл төлөлт
Мобикомын дараа төлбөрт хэрэглэгчид сар бүрийн ярианы төлбөрөө МobiXpress үйлчилгээг ашиглан ХЭЗЭЭ Ч, ХААНА Ч гар утаснаасаа төлөх боломжтой.